Disclaimer voor HartstikkeGezond (KvK 54526094)

HartstikkeGezond verleent u hierbij toegang tot hartstikkegezond.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

HartstikkeGezond behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

HartstikkeGezond spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie, afbeeldingen en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van de website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HartstikkeGezond.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HartstikkeGezond nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gebruikte beeldmaterialen en teksten liggen bij HartstikkeGezond.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HartstikkeGezond, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.